Wat houdt het geriatrie netwerk in?

Het netwerk is ontstaan in 2010. Er is een samenwerking ontstaan tussen verschillende geriatriefysiotherapeuten in Eindhoven e.o. Zij bieden een zo optimaal als mogelijke behandeling voor geriatrische patiënten.

De geriatriefysiotherapie richt zich op het dagelijks bewegen van de cliënt en streeft er naar een positieve bijdrage te leveren aan het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor participatie in de samenleving.

De geriatriefysiotherapeuten binnen ons netwerk hebben een post HBO – of Master opleiding gevolgd of zijn hiervoor in opleiding.

De fysiotherapeuten nemen actief deel aan het geriatrienetwerk. Drie keer per jaar is er een bijeenkomst, waarin zowel organisatorische als vakinhoudelijke zaken aan de orde kunnen komen. Onderwerpen worden vanuit het netwerk aangedragen en hierna wordt een spreker geregeld passend bij het onderwerp. Op deze manier wordt de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen verbeterd.

Hoe ziet een geriatrische behandeling eruit?

 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Denk daarbij aan patiënten met een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een heupfractuur. De geriatriefysiotherapeut zorgt voor een passend behandelingsprogramma. Het doel is veelal gericht op het verbeteren van het lichamelijk functioneren. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven in hun dagelijkse activiteiten. Daarnaast is er aandacht voor het behouden van of herstel van het inspanningsvermogen, het op peil houden of verbeteren van kracht en mobiliteit, balanstraining, zelfredzaamheid en valpreventie. Verder kunnen er adviezen gegeven worden aan patiënt en hun mantelzorgers. Mits noodzakelijk kan er overleg zijn met andere disciplines.

Naast behandeling in de praktijk of instelling is behandeling aan huis mogelijk. Voor aan huis fysiotherapie is altijd een verwijzing noodzakelijk.